Mondoseat 4

-

结构

背部轮廓结构符合人体工程学要求,提高背部舒适度。整体注塑热塑座椅无需金属椅托。

生态环保设计大大提高了观看比赛的观众的舒适性。

CLOSE

颜色范围

  • CS7
  • CS4
  • CS5
  • CS3
  • CS1
  • CS2
  • CS6
  • CS9
  • CS8

Downloads

Brochure 2017 (PDF)

体育书

MONDO WE INNOVATE YOU WIN Brochure 2018 (ch)

项目案例

查看更多

技术和服务