Mondoseat Novanta/4 SHELL

-



结构

 • 经激光加工,冲压的折叠座椅,适用于安装在可伸缩看台上
 • 座椅和靠背由热塑材料经吹塑工艺制成,2种方案可选:只具有防紫外线功能或自熄性并带有防紫外线功能
 • 可下折靠背可折叠并带有锁定功能
 • 旋转点具有抗摩擦性
 • 座椅或靠背带有座位编号
   
CLOSE

颜色范围

 • RAL 5015
 • RAL 5017
 • RAL 5005
 • RAL 3001
 • RAL 2009
 • RAL 1003
 • RAL 5018
 • RAL 6029
 • RAL 9010
 • RAL 7001
 • RAL 9017

Downloads

Brochure 2017 (PDF)

体育书

MONDO WE INNOVATE YOU WIN Brochure 2018 (ch)

技术和服务